Home Services VAT REF

VAT Recovery

 

A value added tax (VAT) is a form of consumption tax.
Intertax is specialized in reclaiming Polish VAT on behalf of companies not established in Poland. Furthermore, by cooperating with partners from other European countries, Intertax is capable of reclaiming VAT in all EU member states.

It is worth mentioning that at this point, International companies do not always claim back VAT from the local tax authorities. Many companies are not aware that they are entitled to do so. We are authorized by Polish tax authorities to file requests for VAT reimbursement within the framework of the European directives.

You will save time and costs, using our highly available VAT recovery skills.

 

ZWROT VAT ZAPŁACONEGO PRZEZ POLSKIE FIRMY ZA GRANICĄ

 

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług ! Złożymy w imieniu Twojej firmy wniosek o zwrot VAT zapłaconego za granicą.

 

Twoja Firma może uzyskać zwrot zapłaconego VAT za granicą jeżeli:

 

– jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług w Polsce

– podatek VAT, o zwrot którego zwrot będzie się ubiegać zawarty jest w cenie nabytych towarów i usług wykorzystywanych przez nią do wykonywania na terytorium Polski czynności dających jej prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego

– posiada dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków za granicą.

 

Najczęściej składane przez polskie firmy wnioski o zwrot podatku w krajach Unii Europejskiej dotyczą zwrotu VAT za paliwo (dla firm transportowych), za udział w targach oraz VAT zapłaconego przy zakupie środków trwałych.

 

Od dnia 1 stycznia 2010 r. obowiązują we wszystkich krajach Unii Europejskiej nowe przepisy w tym zakresie. Procedura na podstawie której dokonywany jest zwrot VAT została bowiem określona w Dyrektywie Rady 2008/9/WE z dnia 12 lutego 2008 r. W myśl zawartych w niej przepisów, adresowany do państwa zwrotu wniosek powinien być złożony za pośrednictwem właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego za pomocą specjalnego portalu elektronicznego.

Intertax dzięki współpracy ze swoimi partnerami z krajów UE, specjalistami w zakresie podatku VAT, oferuje podmiotom zamierzającym złożenie wniosku o zwrot VAT fachową pomoc i wsparcie.

 

Wśród oferowanych przez nas usług znajdują się między innymi:

 

– analiza przepisów kraju zwrotu w zakresie prawa do ubiegania się o zwrot

– weryfikacja formalna i merytoryczna dokumentów stanowiących podstawę do ubiegania się o zwrot VAT

– sporządzenie wniosku oraz jego złożenie za pomocą środków komunikacji elektronicznej

– usługi tłumaczenia dokumentów

– reprezentowanie podatnika w razie sporu z administracją skarbowa państwa zwrotu

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem bardziej szczegółowych informacji, prosimy o wypełnienie zamieszczonego poniżej formularza.

 

Napisz do Nas: office@intertax.pl