Home Usługi Zasoby Ludzkie

Zarządzamy również obszarem HR. Zapewnimy Ci wykwalifikowanych specjalistów, którzy specjalizują się w tej dziedzinie. Umożliwi to Twojej organizacji redukcję kosztów działu HR. Zyskasz również elastyczność, co pozwoli Ci łatwiej sprostać zmieniającym się warunkom biznesowym, pozyskać innowacyjne pomysły i zdobyć wiedzę o zarządzaniu personelem, która inaczej nie byłaby dostępna.

Zakres świadczonych usług HR obejmuje między innymi:

  1. Przygotowywanie projektów umów o pracę, aneksów, wypowiedzeń.
  2. Obliczanie podstawy wynagrodzenia urlopowego, wymiaru urlopów, urlopów macierzyńskich zgodnie z polskim kodeksem pracy.
  3. Przygotowanie różnych oświadczeń, zaświadczeń i innych informacji wymaganych przez pracowników.
  4. Wypłata w charakterze posłańca wynagrodzeń w imieniu pracodawców oraz przekazywanie w ich imieniu podatków i składek ZUS do Urzędu Skarbowego i ZUS.
  5. Prowadzenie akt osobowych, wystawianie świadectw pracy.