Home Usługi Obsługa VAT

Raportowanie i rozliczenia VAT – transakcje transgraniczne

Intertax pomoże Ci w raportowaniu administracji skarbowej polskiej i unijnej transakcji dokonywanych przez Twoją firmę. Oferujemy pomoc w przygotowaniu i złożeniu odpowiednich deklaracji podatkowych i plików kontrolnych. Możemy również obliczyć wysokość kwoty, którą będziesz musiał wpłacić do budżetu państwa lub kwotę zwrotu podatku, do którego Twoja firma może być uprawniona.

Należy pamiętać, że od 1 lipca 2018 r. każdy podatnik w Polsce ma obowiązek dostarczenia dodatkowych plików JPK (Jednolity Plik Kontrolny) na żądanie organów podatkowych. Żądanie może zostać złożone w toku postępowania podatkowego, procedur weryfikacyjnych lub kontroli podatkowej i celnej, a organy podatkowe mogą je skierować do każdego podatnika, bez względu na wielkość firmy. Przepis ten został wprowadzony w celu skrócenia czasu trwania kontroli podatkowych, jak również zminimalizowania częstotliwości wizyt podatników w urzędzie skarbowym oraz liczby wizyt kontrolerów w siedzibach podatników.

Pliki mogą dotyczyć wyciągów bankowych, ksiąg rachunkowych, faktur, podatkowej księgi przychodów i rozchodów, rachunków przychodów i stanów magazynowych. Wszystko to musi być odpowiednio sformatowane i przesłane elektronicznie w krótkim czasie. Dzięki wiedzy naszych konsultantów w Intertax jesteśmy w stanie zapewnić naszym klientom kompleksowe rozwiązania w tym zakresie, gwarantując tym samym zarówno bezpieczeństwo podatkowe, jak i realizację celów biznesowych.

Usługi doradcze w zakresie VAT

Firma decydująca się na skorzystanie z usług doradztwa podatkowego świadczonych przez Intertax będzie miała dostęp do kompleksowej pomocy we wszelkich postępowaniach i procedurach podatkowych oraz optymalizacji i racjonalizacji swoich zobowiązań podatkowych. Po dokładnej analizie konsultanci Intertax poinformują Cię o konsekwencjach podatkowych wynikających z bieżącej i dotychczasowej działalności lub możliwych efektach zaplanowanych przez Ciebie operacji biznesowych.

Analizy podatkowe mogą mieć również na celu wypracowanie indywidualnych rozwiązań, które pozwolą Twojej firmie zminimalizować zobowiązania podatkowe przy jednoczesnym usprawnieniu procedur biznesowych i sposobu ich dokumentowania, przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z obowiązującymi przepisami podatkowymi oraz minimalizacji kosztów operacyjnych. W większości przypadków współpraca Intertax z nowym klientem rozpoczyna się od ustalenia, czy dana firma jest zobowiązana do zarejestrowania się jako podatnik VAT lub CIT, czy też jest z tego obowiązku zwolniona. Dopiero wtedy nasi konsultanci przygotują wszystkie niezbędne wnioski i formularze, które po podpisaniu przez osobę upoważnioną przez klienta składane są w odpowiednim urzędzie skarbowym.

Następnie administracja skarbowa nadaje firmie polski numer identyfikacji podatkowej (tzw. NIP) oraz potwierdzenie rejestracji dla celów VAT. Usługi doradcze Intertax obejmują również pomoc na każdym etapie procesu uzyskiwania od Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) indywidualnych interpretacji prawa podatkowego.