Home Usługi Obsługa VAT

Raportowanie i rozliczenia VAT – transakcje transgraniczne

Intertax pomoże Ci w raportowaniu administracji skarbowej polskiej i unijnej transakcji dokonywanych przez Twoją firmę. Oferujemy pomoc w przygotowaniu i złożeniu odpowiednich deklaracji podatkowych i plików kontrolnych. Możemy również obliczyć wysokość kwoty, którą będziesz musiał wpłacić do budżetu państwa lub kwotę zwrotu podatku, do którego Twoja firma może być uprawniona.

Należy pamiętać, że od 1 lipca 2018 r. każdy podatnik w Polsce ma obowiązek dostarczenia dodatkowych plików JPK (Jednolity Plik Kontrolny) na żądanie organów podatkowych. Żądanie może zostać złożone w toku postępowania podatkowego, procedur weryfikacyjnych lub kontroli podatkowej i celnej, a organy podatkowe mogą je skierować do każdego podatnika, bez względu na wielkość firmy. Przepis ten został wprowadzony w celu skrócenia czasu trwania kontroli podatkowych, jak również zminimalizowania częstotliwości wizyt podatników w urzędzie skarbowym oraz liczby wizyt kontrolerów w siedzibach podatników.

Pliki mogą dotyczyć wyciągów bankowych, ksiąg rachunkowych, faktur, podatkowej księgi przychodów i rozchodów, rachunków przychodów i stanów magazynowych. Wszystko to musi być odpowiednio sformatowane i przesłane elektronicznie w krótkim czasie. Dzięki wiedzy naszych konsultantów w Intertax jesteśmy w stanie zapewnić naszym klientom kompleksowe rozwiązania w tym zakresie, gwarantując tym samym zarówno bezpieczeństwo podatkowe, jak i realizację celów biznesowych.

Konsultacje w zakresie VAT

Firma decydująca się na skorzystanie z konsultacji podatkowych oferowanych przez Intertax będzie miała dostęp do kompleksowej pomocy we wszelkich postępowaniach i procedurach podatkowych oraz optymalizacji i racjonalizacji swoich zobowiązań podatkowych. Po dokładnej analizie konsultanci Intertax poinformują Cię o konsekwencjach podatkowych wynikających z bieżącej i dotychczasowej działalności lub możliwych efektach zaplanowanych przez Ciebie operacji biznesowych. Intertax współpracuje ściśle z doradcami podatkowymi.

Analizy podatkowe mogą mieć również na celu wypracowanie indywidualnych rozwiązań, które pozwolą Twojej firmie zminimalizować zobowiązania podatkowe przy jednoczesnym usprawnieniu procedur biznesowych i sposobu ich dokumentowania, przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z obowiązującymi przepisami podatkowymi oraz minimalizacji kosztów operacyjnych. W większości przypadków współpraca Intertax z nowym klientem rozpoczyna się od ustalenia, czy dana firma jest zobowiązana do zarejestrowania się jako podatnik VAT lub CIT, czy też jest z tego obowiązku zwolniona. Dopiero wtedy nasi konsultanci przygotują wszystkie niezbędne wnioski i formularze, które po podpisaniu przez osobę upoważnioną przez klienta składane są w odpowiednim urzędzie skarbowym.

Następnie administracja skarbowa nadaje firmie polski numer identyfikacji podatkowej (tzw. NIP) oraz potwierdzenie rejestracji dla celów VAT. Dzięki współpracy z doradcami podatkowymi usługi Intertax obejmują również pomoc na każdym etapie procesu uzyskiwania od Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) indywidualnych interpretacji prawa podatkowego.