Home Usługi Konsultacje podatkowe

Przepisy podatkowe stają się coraz bardziej złożone, a optymalne zarządzanie nimi  to dla zarządów firm wyzwanie o coraz wyższym priorytecie. Współpracujący z nami doradcy podatkowi są dobrze wyposażeni wiedzę i – co ważne –  doświadczeni, dzięki czemu mogą pomóc w poruszaniu się po skomplikowanych zagadnieniach podatkowych i księgowych. Także dostosować praktyczne rady do konkretnych potrzeb. Z naszym zespołem współpracują wykwalifikowani doradcy podatkowi. Ich zadaniem jest zapewnienie naszym klientom najlepszych z możliwych rozwiązań. Wszystko z myślą o spełnianiu potrzeb klientów w zakresie przestrzegania przepisów podatkowych i optymalizacji podatkowej. Pomagamy im w wypełnianiu obowiązków związanych z przestrzeganiem przepisów i planowaniu strategii podatkowych wykorzystując naszą wiedzę z zakresu prawa podatkowego i nasze rozumienie tego, w jaki sposób tax compliance wpisuje się w w liczne zagadnienia związane z prowadzeniem biznesu.

Doradztwo podatkowe, zgodnie z ustawą o doradztwie podatkowym, obejmuje między innymi:

  • Reprezentowanie podatników przed organami skarbowymi
  • Udzielanie porad i opracowywanie opinii i procedur z zakresu prawa podatkowego 
  • Pomoc w sporach podatkowych i postępowaniach podatkowych
  • Sporządzanie wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego

Usługi przedstawicielstwa podatkowego

Zgodnie z polską ustawą o VAT, jeśli jesteś na przykład firmą amerykańską lub firmą z siedzibą poza Unią Europejską (UE), która chce rozwijać się w Polsce lub Europie, będziesz potrzebować przedstawiciela podatkowego.

Taką usługę – w ramach grupy spółek INTERTAX – również możemy Ci zaoferować. W naszym zespole znajdują się bowiem doświadczeni specjaliści, posiadający szeroką wiedzę podatkową i biznesową dostosowaną do potrzeb firm spoza Unii Europejskiej.

Jedna ze spółek należących do grupy INTERTAX spełnia wymogi pozwalające na reprezentowanie dla celów podatku VAT osoby fizycznej lub prawnej niemającej siedziby na terytorium Unii Europejskiej. Przedstawiciel Podatkowy jest współodpowiedzialny za kwoty zobowiązań podatkowych swojego mocodawcy powstałe na mocy przepisów o VAT oraz za konsekwencje podatkowe w VAT działań podmiotów niemających siedziby na terenie Unii Europejskiej.

Rozliczenia PIT i CIT

We wszystkich krajach obowiązują szczegółowe przepisy dotyczące opodatkowania dochodów osiąganych z działalności gospodarczej. Z roku na rok stają się one coraz bardziej skomplikowane. Jesteśmy gotowi pomóc Ci spełnić polskie wymagania dotyczące tego obszaru polecając do pracy z Twoją firmą współpracującego z nami doświadczonego doradcę podatkowego.

Nasza specjalistyczna wiedza za zakresu polskiego i europejskiego prawa podatkowego pozwala nam załatwiać za Ciebie większość spraw podatkowych. Zawsze na bieżąco będziemy Cię informować o wykonanych przez nas czynnościach. Opierając się na przekazanych nam informacjach przygotujemy dla Twojej firmy plan niezbędnych działań i pomożemy w jego realizacji.  Oprócz wypełnienia zobowiązań ustawowych, korzystanie z usług Intertax zapewni Ci w tej dziedzinie trudny do przecenienia spokój, co pozwoli Ci skoncentrować się wyłącznie na prowadzeniu Twojego biznesu. Będziemy również przechowywać odpowiednią dokumentację i składać deklaracje i zeznania podatkowe w Twoim imieniu, a także przesyłać administracji podatkowej pliki kontrolne (JPK) .

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) dotyczy najczęściej spółek i fundacji. Osoby fizyczne stają się podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) ze względu na swoje dochody osiągane z prowadzenia działalności gospodarczej, w tym także dochody z tytułu udziału w spółkach osobowych.

Polska jest sygnatariuszem wielu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych z wieloma krajami z całego świata. Umowa o zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu co do zasady umożliwia odliczenie podatku zapłaconego w jednym z dwóch krajów z podatkiem należnym w drugim kraju, zapobiegając w ten sposób podwójnemu opodatkowaniu tych samych dochodów.

Intertax pomaga swoim klientom analizować podatkowe skutki prowadzenia przez nich działalności gospodarczej oraz identyfikować przepisy podatkowe mogące w ich przypadku mieć zastosowanie, a także uświadamia im potencjalne korzyści wynikające z zastosowania indywidualnych rozwiązań podatkowych .