Home Usługi Usługi podatkowo-księgowe

Współpraca z INTERTAX jako dostawcą outsourcingu usług księgowych i w zakresie prawa podatkowego może przynieść firmom wymierne korzyści, skutkując zmniejszeniem kosztów, większą wydajnością, a także – co równie ważne – przeniesieniem odpowiedzialności za prawidłowość sprawozdań finansowych na partnera zewnętrznego. Obowiązki sprawozdawcze zajmują dużo czasu, dlatego oferujemy naszym klientom w tym zakresie kompleksową obsługę zarówno księgową jak i podatkową.

W ciągu wielu lat współpracy z klientami zobowiązanymi do rozliczania podatków w Polsce, zdobyliśmy duże doświadczenie w tym zakresie. Pomagaliśmy im w wypełnianiu obowiązków wynikających z polskiej ustawy o rachunkowości oraz obliczaniu wysokości zobowiązań podatkowych i kwot zwrotów podatków wynikających z polskiego prawa podatkowego.

Korzystając ze sprawdzonych metod i nowoczesnych narzędzi informatycznych oraz wiedzy i doświadczenia naszych pracowników świadczymy usługi w takich obszarach jak:

  1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z wymogami określonymi przez polskie prawo o rachunkowości 
  2. Przygotowywanie okresowych (miesięcznych lub kwartalnych) raportów (takich jak bilans, rachunek zysków i strat, przepływy pieniężne) dla kadry zarządzającej
  3. Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności firm
  4. Sporządzanie deklaracji i raportów podatkowych wymaganych przez polskie prawo podatkowe
  5. Reprezentowanie podczas kontroli podatkowych
  6. Sporządzanie raportów statystycznych GUS
  7. Usługi rozliczania płac
  8. Inne prace administracyjne wymagające fachowej wiedzy i doświadczenia

Zestawienia i raporty możemy sporządzać w języku angielskim, co jest często wymagane w przypadku udziałowców zagranicznych polskich firm.

Współpracujemy z Comarch, największym dostarczycielem oprogramowania dla biur rachunkowych w Polsce INTERTAX polecany przez iKsiegowosc24

Jeżeli Twoja firma jest podmiotem mikro, możesz skorzystać z bezpłatnej aplikacji do współpracy z Intertax Moje BR, które jest dostępne zarówno przez stronę www, jak i w aplikacji mobilnej dla systemu android i IOS

W przypadku podmiotów małych zalecamy korzystanie z elektronicznej księgowości z Intertax przy wykorzystaniu aplikacji mobilnej lub webowej Fakturuj bezpłatnie z Comarch ERP XT lub Comarch Optima (stacjonarnie lub przez stronę internetową). W przypadku korzystania z innych programów wprowadzimy indywidualne procedury przekazywania danych w sposób elektroniczny.

Gwarancja bezpieczeństwa danych z Comarch IBARD Backup Za bezpieczeństwo Twoich danych odpowiada Comarch, Microsoft oraz Citrix.